با یک خانه یا دفتر هوشمند در پول خود صرفه جویی کنیدهر خانه یا دفتری را به هوشمند تبدیل کنید و در هزینه و زمان خود صرفه جویی کنید. (مثل قبض گاز و برق)

درب خانه یا دروازه، درب گاراژ، درب دفتر یا درب مغازه خود را از تلفن همراه خود کنترل کنید

برای اطلاعات بیشتر لطفا در واتساپ با ما تماس بگیرید.

fa_IR